Rada a pomoc - Radka Polcerová

Jmenuji se Radka Polcerová.

Narodila jsem se v roce 1968. Jsem absolventkou mistrovské třídy Akademie informaciologie, sebepoznání, sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti, vedené Albertem Ignatěnkem. Se svou rodinou žiji v nejstarší čtvrti města Kladna, zvané Podprůhon, jejíž počátky spadají do poloviny 18 století.

Vzdělání

Vzdělání na všeobecném Gymnáziu a Střední zdravotní škole, dvanáctiletá praxe ve zdravotnictví, sedmileté studium neverbální psycho-informační technologie třetího tisíciletí a rozvoj nadsmyslových schopností dalo základ mé současné profesi.

Od roku 1997

se věnuji výkladům z Tarotových karet.

Od roku 2004

pořádám semináře, které jsou zaměřeny na rozvoj nadsmyslových schopností člověka, jejich využití v běžném životě a osvojení technik energetické harmonizace.

Od roku 2010

předávám své znalosti a praktické zkušenosti z výkladů Tarotových karet zájemcům, kteří navštěvují Školu Tarotu.

pomoc lidem


Když jsme pokorní, zažíváme opravdový úspěch. Díky pokoře dokážeme vidět druhé i s jejich sny, neúspěchy, štěstím a omylností. Je to vědomí, že sami nejsme neomylní.

           Poslední aktualizace:   1.1.2015                                                                                                                                                                       © JaP 2010