Rada a pomoc - Radka Polcerová


Bachovy esence - Dr. Edward Bach

našel shodnost mezi vibracemi konkrétních květů stromů, keřů a bylin s vibracemi, které lze najít v energetickém poli každého jedince. Tak vznikly Bachovy esence, které představují 38 výtažků z různých květů stromů a rostlin, které pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.


Každý člověk má ve svém životě určený úkol, který se rozhodl splnit a pokud dojde k rozporu
mezi myslí jedince a skutečným záměrem jeho Duše, nastane rozpor, který se jeví jako překážka ve splnění tohoto úkolu. Navenek se tato překážka objeví jako konkrétní problém v materiálním, vztahovém či myšlenkovém světě. Takto vznikají těžké životní situace, psychická nebo tělesná onemocnění u každého z nás.


K určení vhodné kombinace používám metody, které jsou založeny na přímé vazbě mezi podvědomím a vědomím. Dávkování a doba užívání pro konkrétní osobu je součástí tohoto určení.


Jde o čistý přírodní produkt, nebude ovlivňovat ani působit na jakoukoliv formu léku
předepsanou lékařem. Mohou je bez obav používat všechny věkové kategorie.
Pozitivní účinky a úlevu přináší lidem, zvířatům i rostlinám.
(Citace z knihy Dvanáct léčitelů, Dr.Edward Bach).

Bachovi esence Vám mohou pomoci lépe překlenout těžké životního období.

Případné dotazy zasílejte na radaapomoc@gmail.com

    pomoc lidem

    Bachovy esence v člověku podporují a udržují jeho pozitivní potenciál.

           Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                                                       © JaP 2010