Rada a pomoc - Radka Polcerová

Přesnost určení, příprava a užívání esencí

Při určení vhodných bachových esencí využívám svých léčitelských a diagnostických schopností, a propojuji je se znalostmi, které jsem získala dlouholetou praxí. Dalším vodítkem pro určení esencí, je popis potíží nebo problémů, které daný člověk momentálně řeší, spouštěcí mechanismus daného chování, délka trvání, popř. popis jiných komplikací, které nastaly.

Pozitivní výsledek při užívání Bachových esencí závisí na tom, jaký typ problémů je řešen. Pokud jde o akutní problém, který se objevil z ničeho nic, tak se první změny mohou projevit velmi rychle, během několika dnů. V případě okamžitých pocitů jako je nechuť do práce nebo činnosti, které se máme věnovat, pocítíte změnu takřka okamžitě. Pokud jde o problémy dlouhodobějšího rázu pak změna trvá déle a je třeba užívání esencí aplikovat dlouhodoběji.

    pomoc lidem

                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011