Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

38. Willow, žlutá vrba (Salix vitellina)

Léčí zatrpklost, zoufalství, vnitřní hněv, zlomyslnost a vzdorovitost.

Obnovuje dobrou náladu. Pomáhá povznést se nad sebetrýznění a osvojit si optimističtější a pozitivnější přístup k životu.

Určení
- zaobírání se sám sebou, ponoření se do svého neštěstí
- sebelítost, stěžování si, naříkání a trucování
- neschopnost odpustit a zapomenout
- vidět věci jen z negativného úhlu pohledu
- pocit, že se ostatní chovají nepřátelsky
- shazování viny na druhé nebo na okolnosti

Popis
Člověk, který se hádá se svým osudem a vnitřně mu vyčítá, že se o něho špatně stará. Nemůže pochopit, že mohou být ostatní lidé tak veselí a nezatížení, může jim to mít i za zlé nebo jim dobrou náladu pokazit. Vnitřně se vzpírá akceptovat vlastní negativitu, protože převládá pocit, že se nemůže změnit. Posuzuje životní úspěchy převážně podle materiálních kritérií, a ne podle vnitřního prožívání. Ve skutečnosti jde o to, že se člověk vzdal zodpovědnosti za svůj život. Cesta k uzdravení vede přes akceptování vlastní negativity, změnu sebe, svých myšlenkových programů a trénování schopnosti vidět světlou stránku událostí. Teprve potom je možné zažívat vnější změnu, která člověka uspokojí. Lék z vrby pomáhá lépe rozeznat spojitost mezi svým myšlením a vnějšími událostmi a dává sílu, aby se z „oběti“ stal „mistr svého osudu“.
                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011