Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

37. Wild rose, Planá nebo šípková růže (Rosa canina)

Léčí rezignaci, lhostejnost, nezájem o dění kolem sebe, apatii.

Obnovuje životní sílu, navrací vnitřní motivaci, obětavost a vůli žít.

Určení
- rezignace na vše, co se děje bez zřejmého důvodu, vzdání se vlastní iniciativy
- přijímání věcí tak, jak jsou, bez úsilí věci zlepšit a najít si nějakou radost
- chtění vzdát svůj životní zápas, kapitulace
- převládající pocit negativní dědičné zatíženosti
- smíření se myšlenkami typu: „pro mě už je tak jako tak pozdě“
  „s tím musím žít“ apod.
- aktivita, které je věnována pozornost, nepřináší uspokojení
- čistící esence, která působí na duševní i tělesné úrovni
  a pomáhá s kožními problémy

Popis
Vnitřně prázdný, unuděný člověk, který mluví monotónním, nejasným hlasem a má málo energie. Uvěřil v nezměnitelnost svého váznoucího vztahu nebo neuspokojivého povolání apod. a začíná rezignovat a poddávat se svému osudu. Na svůj stav si ani nemusí stěžovat, protože ho považuje za normální. Ve skutečnosti jde o špatně chápanou obětavost. Stává se obětí, místo, aby se s láskou odevzdal svému životnímu úkolu a „něco“ obětoval v rámci většího celku. Jeho mentální programy mu brání v tom, aby přijímal životní energii ve správné kvalitě, a znemožňují mu, aby jí v sobě dokázal transformovat. Kdo začne užívat tuto esenci, je zaplavován stále větším množstvím životní energie. Denně nachází nový zájem o život, zvládá všední den bez ochromujícího pocitu rutiny a začíná žít v pocitu vnitřní svobody. Aby planá růže stihla prokázat své léčebné účinky, je třeba ji užívat dlouhodoběji.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011