Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

36. Wild oat, Sveřep větevnatý (Bromus ramosus)

Léčí nedostatečné nasměrování, nespokojenost a nejistotu. Tato esence pomáhá jasněji nahlédnout na cestu před sebou a uplatnit své skutečné a opravdové dispozice i talent. Obnovuje zaměření energií a schopností pro nalezení svého pravého životního poslání. Léčí nedostatečné nasměrování, nespokojenost a nejistotu.

Obnovuje zaměřit energií a své schopností tím správným směrem a nalézt své pravé životní poslání.

Určení
- životní křižovatka, kdy nevíme kterou cestou se dát
- chtění dělat něco užitečného, co nás uspokojí,
  ale nejistota kam namířit svou energii
- nespokojenost i přes to, že bylo vyzkoušeno více zaměstnání a způsobů života
- chybí vnitřní hlas, který by napověděl, „tak tohle je to pravé!“

Popis
Ctižádostivý člověk, který si užívá života v plné míře. Má ambice udělat v životě něco významného, ale chybí mu cílevědomost. Nedokáže určit, čemu se má skutečně věnovat. Ve skutečnosti jde o to, že hledá ve vnějším světě to, co může nalézt jen sám v sobě. Užívání esence pomáhá jasněji pohlédnout na svou životní cestu, uplatnit svůj skutečný a opravdový talent, sledovat nadřazený cíl a dotahovat věci do konce.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011