Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

35. White chestnut, Bílý nebo koňský kaštan
  (Aesculus hippocastanum)

Léčí mentální vyčerpanost, roztržitost a nesoustředěnost, která může vést k poruchám spánku a bolestem hlavy.

Obnovuje schopnost odpočívat. Navrací myšlenkovou sílu, se kterou je možné konstruktivně pracovat.

Určení
- neschopnost uniknout ze světa svých myšlenek do reality s jasnou hlavou
- myslící aparát je podrážděný, myšlenky stále krouží nezadržitelně hlavou
- pocit, že je člověk vydán svým myšlenkám napospas
- vnitřní samomluva, dialogy, ozvěna v hlavě
- myšlenkové přešlapování na místě
- hlavou krouží znepokojující myšlenky, kterých není možné se zbavit

Popis
Nekoncentrovaný člověk, který není schopen se jednoznačně rozhodnout, které myšlenky převezme a které zamítne. Jeho myšlenky zakrývají to, čemu by se opravdu měl věnovat, odpočinku. Ten navrátí klid do duchovní roviny a z tohoto nabytého klidu se vynoří řešení jakéhokoliv problému. Ve skutečnosti jde o to, že malé já (ego) je hamižné a chce vše pro sebe, a tak na vyšší Já nezbude místo. Květ z bílého kaštanu se pomáhá zbavit „vnitřního kolotoče v hlavě“ a navrací klid mysli.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011