Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

34. Water violet, Žebratka bahenní (Hottonia palustris)

Léčí lhostejnost a rezervovanost.

Usnadňuje sociální kontakty.

Určení
- být vyhledáván ostatními pro své rady, schopnosti, klid a důvěru
- cítit se vzdor své suverenitě a důstojnosti izolovaně od svých bližních
- převládající pocit odlišnosti od většiny lidí
- vyhýbání se vyčerpávajícím emocionálně vedeným rozmluvám
- neschopnost se uvolnit pro nutnost zůstat vnitřně pevným
- hrdé stáhnutí se do ústraní, chtění jít jen svou vlastní cestou, samotářství

Popis
Člověk, jehož životní povinností je „jít příkladem“. Má být inspirujícím vzorem vyrovnaného a vnitřně nezávislého člověka, pro ostatní. Pro tento úkol je vybaven přívětivým půvabem, nezávislostí, vnitřní důstojností, láskou, pokorou, moudrostí a mnoha jinými kvalitami. Je chytrý, talentovaný, pohybuje se nehlučně, umí si počkat, kdy má mluvit. Není příliš společenský, spíš občas rád stráví chvíle s několika opravdu dobrými přáteli. Na všechny ostatní může působit povýšeně nebo nadutě. Svou osobnost má většinou pevně v rukách, ale v některých životních obdobích může získat pocit, že jsou ostatní od něho na míle vzdáleni. Ve skutečnosti se sám stáhnul do ulity, ve které je bezpečno, ale není zde možné plnit svůj životní úkol. Dalo by se říci, že jeho osobnost ustrnula ve vztahu k okolí. Jeho úkolem je stále se učit, napojovat se na vyšší Já každého, s kým přijde do styku, aby tak mohl předat své pravé poslání. Při užívání esence dochází k podpoře dobrého charakteru a silných stránek osobnosti tak, aby člověk mohl dál plnit svůj životní úkol.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011