Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

33. Walnut , Vlašský ořech (Juglans regia)

Léčí problémy s přizpůsobením se novým okolnostem.

Obnovuje schopnost přizpůsobit se změně.

Určení
- rozhodující životní změny
  (v povolání, rozvod, odchod do důchodu, stěhování, apod.)
- rozhodující biologické změny (menopauza, těhotenství, puberta, růst zubů
  nemoc v konečném stadiu zdejšího života)
- důležité životní rozhodnutí, kdy chybí jen poslední krok
- neschopnost se odtrhnout od staré zvyklosti navzdory svému rozhodnutí
- i po rozchodu (rozvodu) se stále cítit pod vlivem bývalého partnerství

Popis
Člověk, který má jasné představy o cíly, ví vždy, co chce, ale momentálně má potíže zůstat sám sobě věrný. Normálně reaguje velmi samostatně, ale přechodně znejistí z ohledu na rodinu, společenské konvence, sentimentální vzpomínky nebo mínění varujících skeptiků. Ve skutečnosti jde o to, že každý z nás se velkými životními změnami vlastně trénuje v umění setřást vše, co nás svazuje. Učíme se zažívat duchovní svobodu, abychom mohli splnit své poslání zde na Zemi. Lék pomáhá vnitřně zůstat otevřeným a nezaujatým pozorovatelem. Navrací sílu se definitivně osvobodit ze stínů a pout minulosti, vypořádat se s velkou životní změnou a učinit rozhodný krok do nového období.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011