Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

32. Vine, Vinná réva (Vitis vinifera)

Léčí dominantní ctižádost a přehnanou touhu po moci.
Extrémní vnitřní napětí může vést k různým bolestem pohybového aparátu, vysokému krevnímu tlaku či tvrdnutí cév.

Obnovuje pozitivní kvality přirozených vůdců.

Určení
- vyvíjení vědomého tlaku, aby došlo k vlastnímu prosazení
- nerespektování individuality ostatních lidí
- převládající pocit vlastní neomylnosti
- zneužití svých schopností k osobním mocenským cílům
- vnucování své vůle druhým
- stát se obětí vlastní silné představivosti, tvrdost v chování
- strach spojený s ctižádostí, železnou vůlí a vnitřní touhou po úspěchu

Popis
Schopný, krajně sebejistý člověk, který má problémy s poroučením a poslušností. Nebere v potaz mínění druhých, neboť nechce respektovat jejich individualitu. Ve skutečnosti jde o to, že hlava předchází srdce. Záleží na tom, co se momentálně v hlavě odehrává. Pokud je jeho představa pozitivní, rád převezme vedení a stane duchapřítomným zachráncem v nouzových situacích. Pokud převládá negativní představa, začne vládnout druhým tak, že jim vědomě nahání strach. Toho, kdo nechce jeho mocenskou hru hrát, ignoruje. Lék napomáhá spojit vůli s láskou a moudrostí. Panovačnost je nahrazena přirozenou autoritou a člověk začíná cítit svou úlohu pomáhat druhým tak, aby našli svou vlastní cestu. Pomáhá znovu zažívat jak pomoc nabídnutá druhému, vlastně pomáhá i tomu, kdo pomoc nabízí.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011