Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

31. Vervain, Sporýš lékařský (Verbena officinalis)

Léčí přehnané snažení, nadšení a impulzivnost, která může vést
k napjetí v oblasti hlavy (očí), ke ztuhlosti svalů,a neschopnosti se uvolnit.

Navozuje sebekázeň a ovládání.

Určení
- hyperaktivita, velmi silná vůle a odvaha
- plnění úkolů na 150%
- absolutní obětování svého soukromého života,
  volného času a mnoha hodin spánku pro dobrou věc
- dlouhodobá angažovanost v dobročinných spolcích bez volné minuty pro sebe
- fanatické následování svých idejí, přeceňování svých sil
- bezohledné drancování svého zdraví

Popis
Člověk, který chce druhé nadchnout nějakou myšlenkou a svou přílišnou horlivostí přitom vyvíjí nadměrný tlak. Ve skutečnosti jde o to, že vlastní vůle je zaměřena příliš navenek a energií je neekonomicky plýtváno. Lék pomáhá zkrotit svou energii, vážit si jí a zacházet s ní opatrněji a cílevědoměji.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011