Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

30. Sweet chestnut, Jedlý kaštan (Castanea sativa)

Léčí extrémní trápení, které se odehrává v lidském nitru a zůstává v podvědomí.

Navozuje odolnost a vytrvalost navzdory utrpení.

Určení
- dosažení nejvyšší možné zátěže, kterou lze unést
- nejsilnější konfrontace člověka se sebou samým
- extrémně výjimečný duševní stav tzv. „temná noc duše“

Popis
Člověk, který bojoval, nestěžoval si a odhodlaně doufal. Teď je u konce svého snažení a stojí s prázdnýma rukama. Dosáhl nejvyšší hranice své zátěže, ve které se zdá být ohrožena existence samotné duše. Navenek se tento stav neprojevuje tak dramaticky, jak je popsáno, neboť se odehrává v lidském nitru a je následně zatlačeno do podvědomí. Ve skutečnosti jde o tzv. „hodinu pravdy“, nejsilnější konfrontaci člověka se sebou samým a zároveň poslední (mylný) pokus zabarikádovat se a ubránit přicházející vnitřní změně. Jedlý kaštan vždy napomáhá projít bolestnými transformačními fázemi a uskutečnit rozhodující kroky aniž by se při tom člověk ztratil nebo zlomil. Vrací světlou víru, že se vše v dobré obrátí a napomáhá znovunalezení sebe sama.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011