Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

29. Star of Bethlehem, Snědek okoličnatý (Ornithogalum umbellatum)

Léčí všechny podoby psychického, emočního nebo fyzického šoku.

Obnovuje psychický, citový i tělesný klid.

Určení
- vědomý či nevědomý šok, který blokuje uzdravení
- hodinová výpověď, která způsobí ztrátu sluchu
- trauma, které vzniklo před nebo při narození
- minitrauma, které může u žen nastávat stále dokola při menstruaci
- osudové zatížení člověka

Popis
Krátkodobé užívání esence je velmi časté, neboť skoro každý člověk v životě prožije duševní trauma, se kterým si nevěděl rady. Šok, který daný člověk prožil, se ve fyzickém oslabení může manifestovat ihned, po několika měsících, někdy až po létech. Nejrůznější psychosomatické nemoci mají mnohdy svou příčinu v nevyřešeném energetickém traumatu. Člověk, který by potřeboval užívat esenci dlouhodobě je ten, který je tzv. zatížen osudem, ve kterém hraje roli magie, zneužitá ctižádost, či konzumace drog. Ve skutečnosti se zdráhá aktivně se účastnit života, neboť nechce přijmout své zatížení osudem. Místo toho, aby pod vedením svého vyššího Já sehrál na scéně života svou roli, stahuje se do ústraní od všeho, s čím nechce přijít do styku. Zároveň tak žije život, který ho vnitřně nenaplňuje. Lék neutralizuje šok a tak uvádí do chodu samoléčivý proces. Pomáhá zvládat duševní trauma, které vzniklo dříve nebo které člověk zažívá v současnosti. Je nápomocen při zvládání pocitu neštěstí a navrací dobrou orientaci v životě.

Pro své účinky je i součástí krizové esence - Rescue Remedy.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011