Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

28. Scleranthus, Chmerek roční (Scleranthus annuus)

Léčí nejistotu, kolísání mezi dvěma extrémy,
které mohou vést k poruchám rovnováhy všeho druhu.

Obnovuje stabilitu, vyrovnanost, koncentraci a rozhodnost.

Určení
- nerozhodnost kvůli vnitřnímu neklidu
- ztráta životního rytmu
- neschopnost dát přednost jedné ze dvou nebo mnoha nabídek, lidí, věcí
- ustavičné balancování z jednoho extrému do druhého
- neschopnost vnést pořádek do svých impulzů a myšlenek
- soustředit se a učinit cílevědomé, jednoznačné rozhodnutí

Popis
Člověk, který je nerozhodný, těkavý, vnitřně nevyrovnaný. Výská radostí a během chvíle je smrtelně zkroušený, je vysoce aktivní a hned zase apatický, dnes hoří pro nějakou myšlenku, zítra je zcela bez zájmu. Na ostatní působí jako labilní, nespolehlivý člověk. Ve skutečnosti jde o to, že se jeho osobnost vzpírá dát jednoznačný souhlas k vedení svým vyšším Já. Proto chybí vnitřní nasměrování na cíle dané duší, které by jí dalo měřítko, sílu a směr. Lék navrací klid, koncentraci a rozhodnost, která pochází z velké vnitřní síly.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011