Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

27. Rock Water
Voda z léčivých pramenů nebo studánky známá svými léčivými účinky

Léčí nepřizpůsobivost, potlačování a nezdravou disciplínu,
která může vést k fyzické nekondici v extrému až k nepohyblivosti.

Obnovuje flexibilitu, spontánnost, poddajnost a jemnost.

Určení
- nezdravé přísné, „asketické“ pojetí života
- potlačování podstatných lidských potřeb
- udušení životní radosti přehnanou disciplínou
- odpírání prožitku vnitřní svobody
- nadosobní zásady mentální úrovně
- trvání na určitých rozhodnutích a pomíjení požadavků reality
- přílišná zaměstnanost vlastním zdokonalováním
- velké chtění cítit svou duchovní převahu

Popis
Člověk, který se dostal do životní zkoušky, ve které má poznat, že teoretická maxima a představy, které jsou vzdáleny realitě nevedou k duchovnímu vývoji. Dalo by se říci, že si zaživa postavil pomník z vysokých duchovních ideálů, moralistických směrnic a perfekcionistických představ o zdraví, ale teď před ním stojí nadlidská povinnost odpovídat tomuto vznešenému obrazu. Jeho osobnost si chce vynutit vnější změnu, která se ještě vnitřnímu úmyslu duše vzpírá. Bojuje se svým vyšším Já, místo aby se jím nechal vést. Ve skutečnosti zapomíná, že jisté formy života jsou důsledkem, a ne příčinou duchovního růstu. Tedy, že změna způsobu života se dostaví sama, jsou-li k ní vytvořeny vnitřní předpoklady. Lék pomáhá používat svou disciplínu ke kontrole svých ideálů v reálných životních situacích a stát se přirozeným vzorem pro druhé.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011