Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

26. Rock rose, Devaterník penízkový (Helianthemum nummularium)

Léčí extrémní strach, paniku, naprostý děs.

Navozuje odvahu, statečnost a klid.

Určení
- extrémní situace, kdy jde o život
- vyděšenost, hrůza, panika
- strach z operace, hospitalizace, z cestování apod.
- při nehodě
- děsivé sny dětí i dospělých
- pohotovostní prostředek pro případy, s pocity beznaděje

Popis
Vylekaný, vyděšený člověk, který prožívá extrémní strach, který nemusí být vždy založený na rozumném důvodu, ale přesto je pro něho velmi reálný. Ve skutečnosti jde o to, že skoro každý člověk má v podvědomí nezpracované strachy. Ty jsou zde uloženy a "čekají“ až nastane čas a okolnosti podobné tomu, co již prožil. Přichází tedy vždy další možnost, aby daná událost byla prožita znovu, tentokrát lépe. Užití esence pomáhá člověku zmobilizovat téměř nadlidské síly. Ve výjimečných stavech a v krizových situacích přerůst sám sebe a zasadit se o blaho druhých.

Pro své účinky je i součástí krizové esence - Rescue Remedy.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011