Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

25. Red chestnut, Červený kaštan (Aesculus carnea)

Léčí přehnaný strach, obavy o druhé a přehnané ochranitelské postoje.

Navozuje jistotu a důvěru v ostatní a klid v kritické situaci.

Určení
- přílišná péče o blaho jiných, o rodinu a blízké přátele
- strach, že se někomu blízkému přihodí nějaké neštěstí
- obavy o druhé lidi vycházející z profese
- (zdravotnictví, poradenství, pedagogika, apod.)
- nervozita z problémů jiných lidí
- neschopnost druhé pozitivně podpořit v nouzových situacích

Popis
Člověk, který obtížně zvládá své obavy o ostatní lidi, které má rád, o které se stará. Bojí se, že si ublíží nebo se jim přihodí něco zlého. Svými myšlenkami ubližuje sobě a druhým nedokáže kvalitně poskytnout pomoc. Ve skutečnosti je pro něho těžké přiznat si, že ho ovládá strach, který dál živí svými myšlenkami. Při užívání esence se navrací umění starat se o druhé se soucitem a beze strachu. V naléhavých situacích zachovávat fyzický i duševní klid a vyzařovat k jiným lidem pozitivní myšlenky, zdraví a odvahu.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011