Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

23. Olive, Oliva (Olea europaea)

Léčí naprosté psychické a fyzické vyčerpání.

Obnovuje síly a schopnost regenerace.

Určení
- nadměrné požadavky, které byly kladeny na naši osobu dlouhou dobu
- rekonvalescence po dlouhodobé nemoci, dlouhotrvající chybné výživě
- velkém pracovním vytížení či náročných zkouškách
- prožité osobní těžkostí a změny, dlohodobý deficit dostatečného spánku
- vyčerpání po dlouhotrvajícím ošetřování nemocných
- absolutní tělesná i duševní únava
- totální výdej ze své osobní vědomé úrovně

Popis
Vyčerpaný člověk, který na vědomé úrovni spotřeboval mnoho energie. Do tohoto stavu se dostal proto, že se totálně vydal ze své osobní úrovně, a přišel na to, že jeho osobní potenciál je omezený. Ve skutečnosti jde o to, že zmobilizoval všechny své osobní síly, ale při svém snažení zapomněl na pokoru vůči vyššímu zdroji energie. Zkouška, kterou právě prochází je výzvou k pokoře a zároveň vybídnutí k tomu, aby se naučil správně zacházet se svou životní energií a staral se mimo jiné i o svou fyzickou kondici. Užívání esence pomáhá zkrátit dobu rekonvalescence.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011