Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

22. Oak, Dub (Quercus robur)

Léčí nedostatek odolnosti a vytrvalosti u normálně silných a odvážných lidí.

Obnovuje sílu a vitalitu.

Určení
- usilování o zlepšení ve vztahu k záležitostem každodenního života
- silný pocit zodpovědnosti
- stálé překonávání překážet, které brání v pomoci druhým
- pocit boje, který je třeba vyhrát, abychom mohli plnit povinnosti vůči druhým
- ignorování varovných signálů únavy a bolesti
- pocit, že už nemám sílu

Popis
Vesměs pozitivní člověk, bojovník, který se nevzdává naděje a nepodléhá nepřízni osudu. Je pevný a spolehlivý, stejně jako dub sám. Ostatní si k němu chodí pro radu a útěchu. Když onemocní nebo je jinak nezpůsobilý, bude bojovat bez ohledu na to, že jeho tělo volá po odpočinku, neboť takové omezení považuje za překážku. Je to člověk, který si tzv. vyhrne rukávy a dá se do toho, i za cenu úplného vyčerpání. Ve skutečnosti jde o to, že se jakoby vyřadil z řad lidí, kterým je třeba pomáhat. Pro pocit zodpovědnosti za druhé zapomene na sebe, na to, že je také „jen“ člověk, který potřebuje čas od času odpočinout a nabrat sílu. Při užívání esence pomáhá člověk sám sobě stejně jako druhým, za které přijímá zodpovědnost. Stává se opět silným, spolehlivým člověkem, který vydrží velkou zátěž a překonává nesnáze života s dobrou myslí a vytrvalostí.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011