Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

18. Impatiens, Netýkavka žlázonosná (Impatiens glandulifera)

Léčí psychické utrpení skryté za vnějším vzhledem nebo chováním,
které může vést až k fyzické bolesti.

Navozuje trpělivost, klid a chuť ke spolupráci.

Určení
- mentální stres a napětí způsobené netrpělivostí
- unáhlené jednání, neschopnost počkat
- nepokoj, nedočkavost, podráždění

Popis
Netrpělivý, roztržitý člověk, který rychle myslí i jedná. Přeje si, aby všechny věci byly učiněny okamžitě, bez odkladu. Nemá trpělivost s lidmi, kteří jsou pomalejší. Popohání je, někdy za ně dokončí i větu nebo se pokouší dokončit jejich práci. Pokud může, dá přednost samostatné činnosti a myšlení, kde si volí rychlejší tempo, které mu vyhovuje. Bývá opuštěn ostatními pro svou netrpělivost. Ve skutečnosti jde o to, že se snaží „utéct“ sám před sebou, nebo před tím, co skrývá v sobě. V okamžiku, kdy se na chvíli zastaví, nebo je donucen čekat, v té chvíli má čas na sebe, na své myšlenky, emoce a vyhodnocování svého rozpoložení. To se mu nelíbí a tak před tím utíká. Květ má upokojující účinky, je vhodný vždy, když je původcem podrážděnosti a nepokoje třeba i krátkodobá netrpělivost.

Pro své účinky je i součástí krizové esence - Rescue Remedy.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011