Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

17. Hornbeam, Habr (Carpinus betulus)

Léčí slabost, neschopnost něco zvládnout v důsledku únavy a vyčerpání.

Obnovuje vitalitu.

Určení
- nedostatečná síla nést břímě života nebo splnit svůj úkol
- kolísavost nálad, mentální nebo fyzická únava
- ztráta rytmu mezi aktivitou a pasivitou
- neschopnost nadchnout se pro úlohu nebo povinnost, kterou je nutno splnit
- nedostatečná síla postavit se tomu, co nás čeká
- práce, která dříve přinášela radost, se stává nepříjemnou povinností

Popis
Člověk, který žije v zaběhnuté rutině, cítí se unavený a vyčerpaný a má pocit, že už nemůže dál. Když si zrekapituluje právě prožitý den, zjistí, že vlastně všechno zvládnul, ale nemá z toho radost. Pokud se ho zeptáme, kdy naposledy zažil den, kdy necítil únavu a cítil radost ze života, bude to den, kdy se dělo něco, co skutečně vybočovalo z řady. Ve skutečnosti uvnitř tohoto člověka probíhá proces, který si sám způsobil. Jeho duchovní síla je využita jednostranně a to ve prospěch mentální energie, což způsobí nerovnováhu a energetický deficit. Účinek esence bude takový člověk vnímat jako osvěžující energetickou sprchu, pod níž se jednotlivé úrovně zase rovnoměrně vyrovnají. Ucítí, jak se mu v hlavě vyjasní, narovná se jeho páteř, jeho vnímání oživne a on si začne všímat toho, co je v jeho životě opravdu důležité. Opět zažívá radost ze života, z práce, z učení a má dostatek síly, aby vykonal to, co vykonat má.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011