Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

16. Honeysuckle, Zimolez kozí list (Lonicera caprifolium)

Léčí nezájem o dění kolem sebe, nostalgii, uvěznění ve vzpomínkách.

Napomáhá přizpůsobit se momentální situaci.

Určení
- žití v době, kdy bylo lépe, způsobené steskem po minulém
- mysl plná vzpomínek na blízkou osobu, se kterou již není možné žít
- litování svých chyb a promarněných příležitostí
- uvíznutí v ambicích, které se nenaplnily
- obtížné přizpůsobování se novému prostředí

Popis
Člověk, který ztratil zájem o každodenní dění, neboť se stále zaobírá vzpomínkami na své dětství, na tehdejšího partnera, děti, práci apod. Sám sebe i druhé, utvrzuje v tom, že v budoucnu není možné očekávat takové štěstí, jaké měl dříve. Ve skutečnosti jde o to, že člověk nedokáže žít v přítomnosti, protože nemá svou minulost dostatečně zpracovanou, pochopenou. Nedokáže si přiznat, že vše, co se stalo, byla jeho cesta osobního růstu. Zimolez pomáhá soustředit se na minulost z nadhledu, což umožňuje uplatnit užitečné zkušenosti, vyvolat kdykoli některou příjemnou nebo láskyplnou vzpomínku bez toho aby dominovala myšlenkám. Účinky esence se projeví tak, že začneme správně využívat svou duševní i tělesnou energii v přítomnosti.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011