Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

15. Holly, Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium)

Léčí podezřívavost, škodolibost a pomstychtivost.

Navozuje velkorysost.

Určení
- hněv na své okolí (podezřívání, žárlivost, závist, pomsta, nenávist, zlost)
- časté rozčílení, které musí ven, nebo zůstává uvnitř a způsobuje trápení
- nezvládnuté silné emoce, které dokážou podnítit výbuch zlosti

Popis
Podrážděný, podezřívavý člověk, který se hněvá na své okolí. Jeho emoce jsou velmi silné, hromadí se a způsobují vnitřní trápení. Člověk si nechává takové pocity pro sebe, nebo je ventiluje výbuchem zlosti. V obou případech takový člověk ve svém nitru trpí, i když často není reálný důvod pro jeho pocit neštěstí. Ve skutečnosti jde o to, že se jeho emoce hromadí, protože je neumí správně prožít. Užívání esence pomáhá obnovit vnitřní harmonii, člověk se přestává zavírat do svých emocí a začne vyzařovat lásku. Má opět porozumění pro sféru lidských citů, umí se těšit z výkonů a úspěchů druhých, i když se jemu samotnému nevede momentálně dobře. Má smysl pro pořádek světa a umí uznat každého na jeho právoplatném místě.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011