Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

13. Gorse, Hlodaš (Ulex europaeus)

Léčí nejistotu, beznaděj a pasivitu při nemoci.

Obnovuje houževnatost, odolnost a vitalitu.

Určení
- pasivní přihlížení tomu, co se mnou děje
- přesvědčení, že není pomoci
- pocit, že jsou ztraceny všechny vyhlídky na řešení
- pesimismus

Popis
Zoufalý nemocný člověk, kterého zachvátila beznaděj. Všechny kolem, ujišťuje, že je velmi malá naděje na jeho vyléčení nebo už jen pasivně přihlíží. Když vyhledá pomoc, stane se tak často až na naléhání přátel nebo rodiny. Ve skutečnosti jde o to, že má člověk strach, že je tak špatný, že si nezaslouží, aby pro něj mohlo být vykonáno více a tak ztratil víru v uzdravení. Při užívání esence přicházejí nové vyhlídky na řešení zdravotního stavu či psychického rozpoložení a člověk si začne uvědomovat, že ještě neztratil všechny šance. Pokud dáme hlodaši šanci a užíváme esenci, začne se nám vracet ztracená naděje a víra v to lepší.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011