Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

9. Clematis , Bílá lesní réva, Plamínek (Clematis vitalba)

Léčí nedostatek zájmu o momentální situaci, útěk z reálného světa.

Navozuje pozornost a soustředění v přítomnosti.

Určení
- zasněnost, nezájem o okolní dění
- mentální únik před skutečností do ospalého snění a představ o světě
- umělecká povaha, tvořivost, ale nedostatečný zájem o přítomnost
- útěk do budoucnosti před současností s nadějí na šťastnější časy
- pocity slabosti či omámení, mdloby, ztráta vědomí

Popis

Tichý typ člověka, který slyší bez naslouchání, vidí bez pozorování a zapomíná, co bylo řečeno, neboť si vychutnává své nereálné snění. Na své okolí působí nepřítomně, nedbale, nepozorně, nesoustředěně, zasněně nebo roztržitě, neboť žije ve světě vlastních představ. Ve skutečnosti není zcela šťastný ve svém současném životě a tak se snaží „přežít“ do chvíle, než přijde to, o čem sní. Esence vrací člověka do reality, aby mohl řešit svůj úkol, aby vládnul svému myšlenkovému světu a získávat denně z reality nové podněty pro své myšlenkové analýzy. Dostavuje se kreativita se zaměřením na konkrétní cíl převedená do fyzické podoby.

Květ Plamínku je pro své účinky také součástí krizové esence - Rescue Remedy.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011