Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

8. Chickory , Čekanka obecná (Chickorium intybus)

Léčí vlastnické chování, lpění a usilování o pozornost.

Navozuje normální ochranitelské a láskyplné chování.

Určení
- přehnaná starost o druhé, nadměrná péče o děti, příbuzné, přátele
- majetnický postoj, vměšování a manipulace s ostatními
- neustálé opravování toho, co je podle nás špatné
- děti (někdy i dospělí), kteří se "přilepí" a vyžadují neustálou pozornost

Popis

Laskavý, milý člověk, tzv. "mateřský typ“, kterého znervózňuje, když nemá situaci a lidi pod kontrolou. Je nejšťastnější při organizování a zařizování věcí v kruhu své rodiny. Jeho přehnaná péče může dusit ty, o které se s láskou stará. Ve skutečnosti je v člověku skryta sobeckost a panovačnost, která mu nedovolí nechat věcem volný průběh. Sám se často cítí odmítnutý a nedůtklivě se staví do role "nikdo si neváží toho, co dělám". Esence vrací člověku schopnost řídit a laskavě pomáhat bez toho, že za to bezpodmínečně očekává lásku a pozornost.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011