Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

7. Chestnut Bud, Poupě Jírovce, Koňského kaštanu
   (Aesculus hippocastanum)

Léčí ztrátu schopnosti se učit ze zkušenosti.

Obnovuje schopnost používat získané zkušenosti v každodenním životě.

Určení
- neschopnost poučit se zkušeností
- těžkosti způsobené třeba i nevědomým opakováním chyb
- vyhýbání se každodenním povinnostem, které jsou pro nás nezajímavé
- odkládání nepříjemných pracovních záležitostí na jindy
- nespokojenost sám se sebou, čas utíká a opakují se stále stejné chyby

Popis
Člověk, který se stále vnitřně zaměstnává tak, že nemá čas ani prostor využívat svou pozorovací schopnost v každodenním životě. Zkušenosti získává, ale nepamatuje si je, a proto stále opakuje stejné chyby. Může být nespokojen sám se sebou nebo s tím, že mu ostatní jeho chyby stále připomínají. Utíká před minulostí do budoucnosti. Ve skutečnosti se brání vyvíjenému nátlaku na jeho osobu tak, že nespojouje vnitřní myšlenkový svět s materiální realitou v přítomnosti. Užívání esence pomáhá zaměřit svou pozornost na věci kolem sebe, správně a bez nátlaku je vyhodnotit a přestat opakovat stále stejnou chybu.


                              Poslední aktualizace:   15.7.2017                                                                                                                                             JaP 2011