Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

6. Cherry Plum , Slíva třešňová (Prunus cerasifera)

Léčí neovladatelné chování vedoucí k nutkání ublížit sobě nebo jiným.

Znovu navozuje klid a sebeovládání, člověk nachází kontrolu sám nad sebou.

Určení
- kritický emocionální negativní stav spojený s nedostatkem sebekontroly
- obava z přetížení mysli, ze ztráty rozumu
- strach před ztrátou sebekontroly
- člověk má má nutkavou myšlenku udělat to, co ví, že je špatné
- dlouhotrvající úzkost nebo deprese, hraničící s nervovým zhroucením

Popis

Člověk, který, jakoby nežil v přítomnosti, je zavřený uvnitř sám sebe. Navenek působí jako ten, který má deprese, které se střídají s výbuchy agrese, nepříčetnosti či zuřivosti bez možnosti sebekontroly. Ve skutečnosti jde o to, že je zamčený uvnitř sám sebe se strachem, který ho ovládá a nedovoluje mu vidět sebe a svůj strach odděleně.

Květ Slívy je pro své účinky také součástí krizové esence - Rescue Remedy.


                              Poslední aktualizace:   1.1.2015                                                                                                                                             JaP 2011