Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

5. Cerato, Rožec (Ceratostigma willmottiana)

Léčí nedostatek sebedůvěry a absenci vlastního snažení.

Navozuje sebejistotu a iniciativu.

Určení
- neschopnost učinit vlastní rozhodnutí, trvat si na svém
- hledání rady u druhých, ze kterého vzniká zmatek a ztráta vlastního názoru
- nedostatečná důvěra ve svoji intuici, svůj úsudek
- závislost na druhém (matce, otci, partnerovi(ce), učiteli apod)
- nespokojenost se svým osudem

Popis

Člověk, který má plno vnitřní moudrosti a intuitivních schopností. Ví, co si přeje a co potřebuje, ale nedostatek sebedůvěry mu brání důvěřovat vlastnímu mínění. Neustále hledá rady a schválení u druhých a nahrazuje tak neschopnost se sám angažovat a vytrvat ve svém snažení. Ve stavu nemoci vyzkouší na doporučení jiných všechny různorodé formy terapie, které ovšem nejsou úspěšné, neboť jim sám vnitřně nevěří. Ve skutečnosti jde o to, že člověk slyší svůj vnitřní hlas, který mu radí dobře, ale nechce ho akceptovat. Lék vrací důvěru ve vlastní vnitřní pravdu a intuici a pomáhá najít vlastní cestu životem.


                              Poslední aktualizace:   1.1.2015                                                                                                                                             JaP 2011