Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

4. Centaury , Zeměžluč lékařská (Centaurium umbellatum)

Léčí nedostatek asertivity a slabou vůli.

Obnovuje osobitost a odolnost.

Určení
- slabost vlastní vůle, těžkosti „říci NE“
- nespokojenost se sebou samým pro svou slabost
- nenávist vůči síle, moci a převaze
- neschopnost se sám rozhodnout nebo se prosadit
- víc otrok než vědomý pomocník
- nechá se lehko přemluvit k tomu, co vlastně nechce
- během rekonvalescence, po nemoci nebo úrazu, pro očistu jater

Popis

Ochotný, laskavý člověk, který se snaží vždy vyhovět, posloužit. Sám nechce nikoho zklamat, proto nedokáže říci rozhodné NE. Často se stává obětí silnějších, kteří využívají jeho dobrosrdečnosti, manipulují s ním, nebo ho ovládají. Ve skutečnosti jde o to, že natolik touží po uznání a potvrzení jeho existence, že se vzdal i svého vlastního životního úkolu jen proto, aby toto uznání přišlo. Raději se podřizuje jinému člověku a jeho slabostem než aby vlastní duší sloužil vyšším principům. Lék zeměžluče pomáhá získat respekt a úctu vůči vlastní osobě. Pomáhá člověku pochopit, že k tomu, aby mohl sloužit vyšším principům, musí nejdřív rozvinout vlastní individualitu a osobnost, která je udržovaná vlastní vůlí.


                              Poslední aktualizace:   1.1.2015                                                                                                                                             JaP 2011