Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

3. Beech , Buk lesní (Fagus sylvatica)

Léčí přehnanou starost o druhé, netolerantnost a kritičnost.

Navozuje snášenlivost a flexibilitu.

Určení
- netolerance vůči chování a návykům jiných lidí
- chybějící shovívavost, a empatie (vcítění)
- nepochopení pro chyby druhých, toho, že každý jednotlivec má svou cestu
- žaludeční a střevní potíže

Popis

Navenek celkem trpělivý a pokojný člověk, který má potřebu vidět kolem sebe lásku a krásu. Svou podrážděnost většinou skrývá vnitru. Sám ve svém životě (třeba i v raném dětství) musel spolknout mnoho zklamání, ponížení, nenávisti či urážek vlastního sebevědomí. Aby to vykompenzoval, naučil se pocity ponížení a nevážnosti promítat do okolního světa ve formě kritiky a arogance. Své vlastní pocity zatlačil do podvědomí, aby sám nebyl vystaven bolestným zážitkům. Tím se stalo, že ztratil možnost se vcítil do druhého a pochopit, co se v něm odehrává. Ve skutečnosti jde o to, že osobnost nepochopila učební program své duše, nepřijala ho a odmítla negativní zkušenosti s tím spojené. Lék pomáhá být sám k sobě příjemnější a láskyplnější, aby mohl být člověk tolerantní a snášenlivý vůči ostatním.


                              Poslední aktualizace:   1.1.2015                                                                                                                                             JaP 2011