Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

2. Aspen, Topol osika (Populus tremula)

Léčí nervozitu, úzkostné stavy, strachy a obavy, jejichž příčinu nelze jednoduše pojmenovat a které mohou vést k psychickému a následně fyzickému vyčerpání.

Navozuje stav vnitřního klidu, jistoty a důvěry.

Určení
- přílišná emocionální obrazotvornost
- okamžitá reakce na atmosféru svého okolí
- oběť svých obrazných emočně zabarvených představ
- strach z toho, že se ztratí ve světě emocí

Popis

Člověk, který je velmi vnímavý na emoce druhých. Umí vycítit nadcházející konflikt, neboť registruje všechno, co lidé v jeho okolí prožívají. Tomu, co cítí, mnohdy neumí dát jméno, a proto o tom s ostatními nemluví. Působí, jakoby chtěl něco skrýt, může se vyhýbat rozmluvě nebo přestat mluvit uprostřed věty. Ve skutečnosti jde o to, že se ztratí v negativních emocích, které ho ovládnou natolik, že jim podléhá. Dalo by se říci, že má strach z toho, že zase bude pociťovat strach. Pozitivní účinky esence se projeví pocitem osvobození, snížením svalového napětí a zklidněným dýcháním. Strach je transformován do přání zažít nová životní dobrodružství, bez ohledu na těžkosti a nebezpečí.


                              Poslední aktualizace:   1.1.2015                                                                                                                                             JaP 2011