Jak na koně - Radka Polcerová

vzor

1. Řepík - Agrimony (Agrimonia eupatoria)

Léčí mučivý stav stísněnosti, který může vyústit
v psychické nebo fyzické vyčerpání.

Navozuje vnitřní klid, uvolněnost a spokojenost.

Určení
- skrývání svých zklamání za odvážnou a bezstarostnou tvář
- dobrá nálada na jevišti, i když se v zákulisí odehrává drama
- závislost na harmonii svého okolí
- přílišná citlivost k ovlivňování a myšlenkovým představám
- vyhýbání se konfrontaci, strach z nepříjemného rozhovoru, hádky či sporu
- nechat se ovlivnit představami druhých

Popis

Senzitivní člověk, který je stresován hádkou či sporem, je závislý na harmonii svého okolí, a tak ji mnohdy vytváří alespoň na oko, aby mohl žít. Nechce brát problémy z principu na vědomí a především ne ty, které souvisí s jeho osobou. V jeho nitru do toho nikomu nic není! Mezi lidmi je oblíben pro svou přátelskou povahu, rozdává dobrou náladu a mír. To, jak mu opravdu je, skrývá uvnitř. Ostatní jen zřídka uvidí jeho hluboko zakořeněnou stísněnost, bolest, obavy, špatné zdraví, které navenek odbývá přetvářkou, že je vše v pořádku. Ve skutečnosti jde o ignorování temných stránek své osobnosti, svých tajných neřestí, strach z toho, že ho tyto stránky ovládají a že nad nimi ztrácí moc. Lék z řepíku pomáhá člověku se uvolnit a vzít své konflikty na vědomí, promluvit si o nich a najít hlavní protiklady, které je třeba spojit. Pak je možné opět zažívat pravou vnitřní radost.


                              Poslední aktualizace:   1.1.2015                                                                                                                                             JaP 2011